Close

การขาดความพร้อมในการเลือกตั้ง

นายไพบูลยันติวรรณผู้นำพรรคปฏิรูปพรรคเพื่อประชาธิปไตยกล่าวว่าเขาเชื่อมั่นว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าจะไม่เกิดขึ้นในวันที่ 24 กุมภาพันธ์เนื่องจากพรรคการเมืองจำนวนมากไม่พร้อมแล้ว เขาเพิ่ม แต่ที่เขาเห็นไม่มีปัญหากับที่ อดีตสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติหลังรัฐประหารนายไพบูลย์กล่าวว่าเขาคาดหวังว่าพรรคการเมืองจะให้ความสำคัญกับเรื่องการขาดความพร้อมในการเลือกตั้ง

ในที่ประชุมคณะกรรมาธิการยุโรปที่กำหนดไว้ในวันที่ 22 พฤศจิกายน เขาตั้งข้อสังเกตว่ากฎหมายกำหนดให้ผู้สมัครเลือกตั้งเป็นสมาชิกพรรคอย่างน้อย 90 วันเพื่อให้มีสิทธิ์ทำงานภายใต้ธงของ นายวราวุ ธ ศิลปอาชาหัวหน้าคณะรัฐมนตรีด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ของพรรคชาติธรรมาภิบาลกล่าวว่าเขาไม่รู้สึกแปลกใจกับคำกล่าวของนายจรัญวิว “หลายคนในแวดวงการเมืองที่ผมคุยด้วยเห็นพ้องกันว่าจะไม่มีการเลือกตั้งในวันที่ 24 กุมภาพันธ์มีหลายปัจจัยที่อาจทำให้เกิดการเลื่อนออกไป