Close

นายกฯญี่ปุ่นแถลงเรื่องชื่อรัชศกใหม่

นายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะของญี่ปุ่นแถลงเรื่องชื่อรัชศกหรือรัชสมัยใหม่ที่จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม เมื่อเจ้าชายนารุฮิโต มกุฎราชกุมารเสด็จขึ้นครองราชย์เป็นสมเด็จพระจักรพรรดิองค์ต่อไป หลังจากสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตสละราชสมบัติในวันที่ 30 เมษายน

นายกรัฐมนตรีอาเบะแถลงหลังจากนายโยชิฮิเดะ สุกะ หัวหน้าเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นแถลงก่อนหน้านี้ในวันเดียวกันเรื่องคณะรัฐมนตรีมีมติในการประชุมวันนี้เรื่องชื่อรัชศกใหม่และวิธีการอ่านออกเสียงว่ารัชศกเรวะ (Reiwa) ว่า ชื่อรัชศกใหม่เน้นย้ำถึงความงดงามของวัฒนธรรมตามธรรมเนียมญี่ปุ่นและอนาคตที่ทุกคนโดยเฉพาะคนหนุ่มสาวสามารถทำความฝันให้เป็นจริง ประเทศกำลังมาถึงจุดเปลี่ยนสำคัญ แต่ค่านิยมแบบญี่ปุ่นมากมายยังคงไม่จืดจางไป นับเป็นครั้งแรกที่มีการนำชื่อรัชศกมาจากมังโยชู บทกวีนิพนธ์เก่าแก่ที่สุดของประเทศ แทนการใช้ชื่อจากตัวอักษรจีน กวีนิพนธ์นี้รวบรวมสิ่งที่แสดงถึงความร่ำรวยทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่นที่ทุกคนควรภาคภูมิใจ ควบคู่ไปกับธรรมชาติที่งดงามของประเทศ เชื่อว่าความเป็นเอกลักษณ์ประเทศนี้จะได้รับการส่งต่อไปยังรัชสมัยต่อไป

รัฐบาลประกาศชื่อรัชศกใหม่ล่วงหน้าหนึ่งเดือนเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีเวลาปรับปรุงซอฟต์แวร์และเตรียมการให้พร้อมเมื่อถึงเวลา เนื่องจากญี่ปุ่นใช้รัชศกบนเหรียญกษาปณ์ ปฏิทิน หนังสือพิมพ์ และเอกราชราชการ ควบคู่ปับการใช้ปฏิทินตามแบบตะวันตก ชื่อรัชศกของญี่ปุ่นยุคปัจจุบันประกอบด้วย เมจิ (พ.ศ.2411-2455) ไทโช (พ.ศ.2455-2469) โชวะ (พ.ศ.2469-2532) และเฮเซ (พ.ศ.2532-ปัจจุบัน)