Close

นายกฯ อารมณ์ดี อ่านหนังสือจินดามณีให้ ครม.ฟัง

นายกรัฐมนตรี อารมณ์ดี อ่านหนังสือจินดามณีให้คณะรัฐมนตรีฟัง ขอทุกคนร่วมกันศึกษา พร้อมฝากกระทรวงวัฒนธรรมจัดประกวดการอ่าน

นายกฯ ยันไม่ปล่อยปัญหาทุจริต

นายกรัฐมนตรี ยันไม่ปล่อยปัญหาทุจริต ย้ายข้าราชการที่เกี่ยวข้อง ใช้กระบวนการสอบสวนทั้งของกระทรวง -ป.ป.ท. เร่งจัดระเบียบกองทุนต่าง ๆ ในกระทรวงศึกษาธิการ ไม่ให้ซ้ำซ้อน

รถรับจ้างขนของ จังหวัดตรังราคาถูก พร้อมคนยก

รถรับจ้างขนของ จังหวัดตรังราคาถูก พร้อมคนยก “เมืองพระยารัษฎา ชาวประชาใจกว้าง หมูย่างรสเลิศ ถิ่นกำเนิดยางพารา เด่นสง่าดอกศรีตรัง ปะการังใต้ทะเล เสน่ห์หาดทรายงาม น้ำตกสวยตระการตา” เป็นคำขวัญของจังหวัดตรัง

ป้องกันนักสูบหน้าใหม่“ยืนยัน มั่นใจ ไม่สูบ”

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข รณรงค์ป้องกันนักสูบหน้าใหม่ที่เป็นเยาวชน “ยืนยัน มั่นใจ ไม่สูบบุหรี่” เพิ่มทักษะการปฏิเสธบุหรี่กับเด็กก่อนวัยรุ่น

วิกฤต หมอกควันคลุ้งเต็มชายแดนแม่สอด

คุณภาพอากาศชายแดนแม่สอด วิกฤตหนัก ระดับฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM10)เกินเกณฑ์มาตรฐาน 3 วันติด จนท.ต้องระดมรถน้ำ-หุ่นยนต์พ่นน้ำทุกหน่วยงาน พ่นน้ำขึ้นฟ้าเพิ่มความชุมชื้นต่อเนื่องข้ามวัน

Vivo พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์

Vivo พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์ พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) เป็นพฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลแต่ละบุคคลในการค้นหา การเลือกซื้อ การใช้ การประเมินผล หรือจัดการกับสินค้าและบริการ