Close

ร่างกายมนุษย์เหมือนเครื่องเดียว

ร่างกายมนุษย์เหมือนเครื่องเดียว หากชิ้นส่วนใดชิ้นหนึ่งเสียหายหรือทำงานไม่ถูกต้องเครื่องทั้งหมดจะไม่ทำงานอย่างถูกต้อง กล่าวอีกนัยหนึ่งเพื่อให้กระบวนการทางร่างกายทั้งหมดทำงานได้อย่างราบรื่นทุกส่วนของร่างกายต้องทำงานอย่างถูกต้องและกลมกลืนกัน มันได้รับการพิสูจน์โดยการศึกษาจำนวนมากที่ถูกลิดรอนการนอนหลับเพียงพอ

อาการร้อนวูบวาบ

ความรู้สึกร้อนวูบวาบไม่มีความเกี่ยวข้องกับการหมดประจำเดือน เพราะถ้าเป็นเช่นนั้น ผู้หญิงที่หมดประจำเดือนทุกคนในทุกสังคมต้องมีความรู้สึกนี้เกิดขึ้นเหมือนกันหมด จนถึงปัจจุบันยังไม่มีใครรู้ว่าความรู้สึกนี้เกิดขึ้นเนื่องจากอะไร มีการศึกษาพบว่า เมื่อความรู้สึกร้อนวูบวาบเกิดขึ้น หัวใจจะเต้นถี่ หลอดเลือดบริเวณผิวหนังจะขยาย ทำให้รู้สึกร้อนวูบวาบบริเวณผิวหนัง และอาจร้อนจนถึงขั้นเหงื่อออก