Close

สวนป่าแม่ยาว-แม่ซ้าย

สวนป่าแม่ยาว-แม่ซ้าย มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า สำนักงานอนุรักษ์และพัฒนาสวนป่าเชียงราย ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติดอยบ่อ สวนป่าแห่งนี้ตั้งชื่อตามลำห้วยที่ผ่านหน้าสวนขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เริ่มก่อสร้างนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2531 เมื่อได้รับมอบพื้นที่แห่งนี้จากบริษัทเชียงรายทำไม้ จำกัด ในปัจจุบันได้ทำการปรับปรุงพื้นที่ตามโครงสร้างขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ประจำปี 2545 และเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าใช้บริการเป็นปกติ